Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilsyn på Børne- og ungeområdet Tilsyn på fritidscentre, Midtbysjakket og Ungecenter Nexus

Tilsyn på fritidscentre, Midtbysjakket og Ungecenter Nexus

Titel: Rammebeskrivelse for tilsyn i fritidscentrene, Midtbysjakket samt Ungecenter Nexus
Vedtaget: den 11. september 2023


Rammebeskrivelse for tilsyn på fritidscentre, Ungecenter Nexus og i Midtbysjakket

I Aalborg Kommune fører vi tilsyn med alle fritidscentre samt andre socialpædagogiske tilbud under Center for Tværfaglig Forebyggelse. 
I fritidscentrene, Midtbysjakket og Ungecenter Nexus føres der anmeldte tilsyn hvert andet år. Tilsynene udføres af en tilsynsførende, som ikke har organisatorisk tilknytning til Center for Tværfaglig Forebyggelse. Dette for at sikre fremmedblik og uvildighed i tilsynene. 

Tilsyn defineres som tilsyn med det pædagogiske indhold i tilbuddet og måden, hvorpå opgaven udføres. Med tilsyn tilses det, at der i tilbuddene arbejdes med udførelse af de lovgivningsmæssige rammer, samt de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat på området. Tilsynet indgår som et led i kommunalbestyrelsens forpligtelse til at bidrage til kvalitetsudvikling på fritidscenterområdet og i andre socialpædagogiske tilbud under Center for Tværfaglig Forebyggelse. Tilsynsforpligtigelsen omfatter ligeledes at tilse, at der sker udmøntning af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik (jævnfør Dagtilbudsloven §3 a. styk 2.), der for fritidscentrene, Midtbysjakket og Ungecenter Nexus indbefatter:

 • Job og Velfærds Vision
 • Aalborg Kommunes Børne og Ungepolitik
 • Strategi for Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde
 • Børnevenlig Kommune
 • Servicedeklarationer for Center for Tværfaglig Forebyggelse
 • På Tværs Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området
 • Sundhedspolitik for Aalborg Kommune
 • Ungestrategi - Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune
 • Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune

Tilsynene er dialogbaserede og tager udgangspunkt i temaerne:

 • Læringsfremmende miljøer
 • Forpligtende relationer og fællesskaber
 • Forebyggelse: Sundhed og Trivsel
 • Forebyggelse: Samarbejde og Trivsel
 • Overgange: Helhed og Sammenhæng

Tilsynet afsluttes med udarbejdelse af en tilsynsrapport, der tilsendes fritidscenterleder og centerchef for Center for Tværfaglig Forebyggelse. Rapporten består af vurderinger og konklusioner, der afdækker arbejdet med udførelse af de lovmæssige rammer samt eventuelt udviklingspunkter som tilsynet har givet anledning til. Det er fritidscenterleders ansvar at udviklingspunkter, foranlediget af tilsynet, implementeres i det videre pædagogiske arbejde. Af rapporten fremgår Tilsynets vurdering af arbejdet med temaerne i det enkelte tilbud, ud fra et vurderingsgrundlag bestående af vurderingskriterier for det enkelte tema i følgende fem niveauer:

5.  Fuldstændig opfyldelse
4.  Omfattende opfyldelse
3.  Delvis opfyldelse
2.  Begrænset opfyldelse
1  Utilstrækkelig opfyldelse

Hvis der konstateres manglende udførelse af de lovmæssige- og forvaltningsmæssige rammer, fremgår det af tilsynets bemærkninger og fritidscenterleder samt centerchef for Center for Tværfaglig Forebyggelse orienteres samtidigt herom.

 

Kontakt

Center for Tværfaglig Forebyggelse

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 13 42

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje