Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilsyn på miljøområdet Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Aalborg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med cirka 700 virksomheder, 11 dambrug og 640 landbrug.

Værd at vide om vores tilsyn

Frekvens for tilsyn

Det er forskelligt, hvor ofte Aalborg Kommune fører tilsyn. 

  • Store virksomheder og landbrug, med størst påvirkning af miljøet, modtager typisk tilsyn hvert 3. år.
  • Små virksomheder og landbrug modtager tilsyn hvert 6. år.
  • Derudover fører vi tilsyn med miljøpåvirkninger og gener fra øvrige virksomheder, landbrug og private boliger, når der er behov for det. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynsplan på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration. 

Frekvens for tilsyn

Det er forskelligt, hvor ofte Aalborg Kommune fører tilsyn. 

  • Store virksomheder og landbrug, med størst påvirkning af miljøet, modtager typisk tilsyn hvert 3. år.
  • Små virksomheder og landbrug modtager tilsyn hvert 6. år.
  • Derudover fører vi tilsyn med miljøpåvirkninger og gener fra øvrige virksomheder, landbrug og private boliger, når der er behov for det. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynsplan på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration. 

Tilsynsrapporter

Efter hvert miljøtilsyn udarbejder Aalborg Kommune en tilsynsrapport til virksomheden eller landbruget.

Vi skal hvert år inden den 1. april opgøre og offentliggøre foregående års indsats på tilsyns- og godkendelsesområdet.

Du finder offentliggjorte tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration 

Kontakt Klima og Miljø, hvis du ønske at finde miljøgodkendelser fra før 2017.

 

Tilsynsrapporter

Efter hvert miljøtilsyn udarbejder Aalborg Kommune en tilsynsrapport til virksomheden eller landbruget.

Vi skal hvert år inden den 1. april opgøre og offentliggøre foregående års indsats på tilsyns- og godkendelsesområdet.

Du finder offentliggjorte tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration 

Kontakt Klima og Miljø, hvis du ønske at finde miljøgodkendelser fra før 2017.

 

Dialog og bæredygtighed

På miljøtilsynene lægger vi vægt på at få en god dialog. 

Udover kontrol skal tilsynet også inspirere til øget bæredygtighed.

Dialog og bæredygtighed

På miljøtilsynene lægger vi vægt på at få en god dialog. 

Udover kontrol skal tilsynet også inspirere til øget bæredygtighed.

Påbud i tilsyn

Mindre forurende virksomheder

I forbindelse med miljøtilsyn på disse virksomheder, følger vi op på, om de vejledende miljøkrav er overholdt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening.

Virksomhedstyperne omfattet af regelmæssigt tilsyn er angivet på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Andre virksomheder

På andre virksomheder som mindre metalvirksomheder, lagervirksomheder, mindre tømrer- og snedkerværksteder, som ikke er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening, så her anbefaler vi også forhåndsdialogen.

Påbud i tilsyn

Mindre forurende virksomheder

I forbindelse med miljøtilsyn på disse virksomheder, følger vi op på, om de vejledende miljøkrav er overholdt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening.

Virksomhedstyperne omfattet af regelmæssigt tilsyn er angivet på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Andre virksomheder

På andre virksomheder som mindre metalvirksomheder, lagervirksomheder, mindre tømrer- og snedkerværksteder, som ikke er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, kan vi give påbud om, at virksomheden skal afhjælpe uhygiejniske forhold og nedbringe væsentlig forurening, så her anbefaler vi også forhåndsdialogen.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje