Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilsyn på Børne- og ungeområdet Sådan fører vi tilsyn

Sådan fører vi tilsyn i dagtilbud og hos private pasningsordninger

I Aalborg Kommune fører vi tilsyn med alle private og kommunale 0-6 års pasningstilbud. Det gør vi for at sikre kvalitet i vores dagtilbud, og så du som forælder kan føle dig tryg, når du afleverer dit barn.

Hvert år fører vi tilsyn med alle kommunens pasningstilbud. Det er både uanmeldte og anmeldte tilsyn. Formålet med tilsyn er at bidrage til udvikling og samtidig sikre høj kvalitet uanset, hvor dit barn bliver passet.

Tilsynene bliver udført af en tilsynsførende fra afdelingen Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Hvis du vil vide mere

Når vi fører tilsyn i dagtilbud, gør vi det ud fra en rammebeskrivelse. Rammebeskrivelsen beskriver, hvordan det pædagogiske tilsyn foregår for dagtilbud på hele 0-6 års området i Aalborg Kommune.

Rammebeskrivelsen er derfor gældende for:

 • Den kommunale dagpleje
 • Kommunale institutioner
 • Specialinstitutioner/specialbørnehaver efter §32 i Serviceloven
 • Selvejende institutioner
 • Landsbyordninger
 • Private institutioner og puljeordninger

Læs rammebeskrivelsen for pædagogisk tilsyn på 0-6 års området

Tilsynsrapporter for daginstitutioner

Ud fra tilsynene er der lavet tilsynsrapporter for alle kommunale dagtilbud.

Find din daginstitutions tilsynsrapport

Tilsynsrapport for dagplejen

Dagplejen har ét samlet tilsynsresultat. De enkelte tilsynsrapporter for hver dagplejer er ikke offentlige tilgængelige.

Det pædagogiske tilsyn i dagplejen tager udgangspunkt i følgende teamaer:

 • Det fælles pædagogiske grundlag
 • Tidlig opsporing
 • Sociale fællesskaber der rykker
 • Sprog
 • Sundhed
 • Overgange

Temaerne udspringer fra Dagtilbudsloven samt lokale politikker og strategier i Aalborg kommune.

Det pædagogiske tilsyn tager også udgangspunkt i en 5-trins vurderingsskala:

5 - Fuldstændig opfyldelse
4 - Omfattende opfyldelse
3 - Delvis opfyldelse
2 - Begrænset opfyldelse
1 - Utilstrækkelig opfyldelse

Tilsynsresultat for dagplejen 2020-2022

Dagplejens samlede tilsynsresultat har et gennemsnit på 3,3 på 5-trinsskalaen. Gennemsnittet baserer sig på vurderinger for 495 dagplejere.

Ved tilfælde hvor Tilsynsafsnittet har vurderet, at der er behov for særligt indsats, har dagplejepædagogen sammen med dagplejer udarbejdet en handleplan. Der er løbende blevet fulgt op på handleplanen ved dagplejepædagogens råd og vejledning i dagplejehjemmet.

Dagplejen arbejder organisatorisk med kvalitetsudvikling ved løbende at analysere generelle udviklingspunkter for Dagplejen. En gang månedligt udsendes læringsmails til dagplejerne med viden om relevante emner. Disse fokusområder inddrager dagplejepædagogerne under sparring og vejledning i dagplejehjemmene.

Tilsynsresultat fra 2023 og frem

Fra 2023 er vurderingsskalaen lavet om til en 3-trinsskala, som består af disse vurderingskriterier:

3 - Vedligehold indsats
2 - Justér indsats
1 - Ny indsats

Tilsynsresultater for 2023 er tilgængelige primo 2024.

Vi fører tilsyn 4 gange årligt, og der afvikles både uanmeldte og anmeldte tilsyn.

Vi fører udenlukkende tilsyn på indhold og rammer og på efterlevelse af kommunens prioriterede indsatser. Der føres ikke tilsyn på det enkelte barn, da det er pasningsordningens eget ansvar løbende at sikre barnets trivsel og udvikling og iværksætte indsatser efter behov. Aalborg kommune har dog stadig underretningspligt, hvis der observeres noget bekymrende.

Læs Tilsynskoncept for private pasningsordninger

Vi fører uanmeldt tilsyn i forbindelse med ansættelse af ung i huset. Formålet med tilsynet er at sikre, at den unge har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Tilsynet afholdes også, selv om du som forælder ikke er til stede.

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje